TOUR.SONDOONGCAVE.NET- Chia sẻ thông tin khám phá tour du lịch Sơn Đoòng

S O N D O O N G C A V E

- 6 Ngày trước - 1272 Lượt xem

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

TOUR.SONDOONGCAVE.NET không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.
– Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà TOUR.SONDOONGCAVE.NET thu thập bao gồm: Họ và tên/Địa chỉ/Điện thoại/Email
– Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên đoàn/Số lượng/Đơn giá/Thời gian khởi hành.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được TOUR.SONDOONGCAVE.NET sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
– Xử lý đơn đặt dịch vụ và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm mới, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nhân viên nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, TOUR.SONDOONGCAVE.NET chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về [email protected] hoặc [email protected]

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

SONDOONGCAVE.NET
Email: [email protected]
Booking: [email protected]
Website: https://tour.sondoongcave.net

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

TOUR.SONDOONGCAVE.NET không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt  dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: [email protected][email protected] hoặc số điện thoại liên hệ đặt dịch vụ 0788.285.582 – 0789.285.582

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu TOUR.SONDOONGCAVE.NETchỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại TOUR.SONDOONGCAVE.NET, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. TOUR.SONDOONGCAVE.NET cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

TOUR.SONDOONGCAVE.NET cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

TOUR.SONDOONGCAVE.NET hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của TOUR.SONDOONGCAVE.NET, vui lòng liên hệ qua số 0788.285.582 – 0789.285.582 hoặc Email: [email protected][email protected]